Papirpriserne stiger – Har du også bemærket det?

papirpriserne stiger

Papirpriserne er steget med 10-18%, hvilket er en markant stigning på markedet. Det betyder, at danske trykkeri i 2018 har betalt mere for papir. Det er dog ikke blot trykkerierne, der kan mærke stigningen af papirpriserne, men også kunderne bliver ramt.

Manglende papircellulose skaber prisstigninger

Papirpriserne er groft sagt steget på grund af manglen af papircellulose. Cellulose er det styrkegivende komponent i planters cellevæg, og er ligeledes den grundlæggende råvarer i papir.

Manglen samt efterspørgslen af cellulose på globalt plan har en lang række bagvedliggende årsager. Disse årsager har alle indflydelse på papirpriserne. En af årsagerne er, at frygten for, at genbrugsfibre er farlige i emballage, er steget. Og på grund af dette tager mange supermarkeder afstand fra eksempelvis plastemballage. Denne afstandstagen fra plastikemballage gør, at efterspørgslen på papircellulose er steget.

Ligeledes er frygten for farligt emballage grunden til at mange papirfabrikker, hovedsagligt i Kina, er begyndt at anvende cellulose i stedet for genbrugsfibre. På denne måde er manglen af papircellulose opstået, og stigningen i papirpriserne har været nødvendige.

Balance mellem udbud og efterspørgsel

For at skabe en balance mellem udbud og efterspørgsel af papircellulosen skal der helt konkrete løsninger til. Disse løsninger kan tage mange år, og vi kan derfor forvente yderligere prisstigninger indenfor de kommende år.

Fokus på papir 

I 2018 har du måske oplevet, at der har været en del fokus på papir. Hos OnPrint har vi tidligere haft fokus på netop genanvendelse af papir. Dette emne er utroligt relevant, da mange beskylder trykbranchen for at ødelægge verdens skovområder. De fleste fordomme og beskyldninger er dog heldigvis blot myter, og hos OnPrint er vi meget bevidste om brugen af papir. Vi er eksempelvis FSC certificeret. Du kan læse mere om genanvendelse af papir her.

 

Kilde: https://grakom.dk/nyheder/seneste-nyheder/papirpriserne-stiger-igen (d. 14. maj 2018)